Kresy

Kresy

Od początku swojego istnienia Fundacja prowadzi akcjęWolontariat dla Kresów”. Każdego lata do Bołszowiec w Ukrainie wyjeżdżają grupy wolontariuszy. Bołszowce to małe miasteczko, leżące w obwodzie iwanofrankowskim na Zachodzie Ukrainy i liczące ok. 2500 mieszkańców, wśród których część posiada polskie korzenie.

Fot. Piotr Mazur

W Bołszowcach mieści się Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, ufundowane przez polskiego hetmana Marcina Kazanowskiego w XVII w. Innym śladem polskiej tam obecności jest cmentarz, na którym znajduje się pomnik powstańca listopadowego i styczniowego, zbudowany w latach 20. XX wieku dwór Krzeczunowiczów.

Jednym z celów działalności Fundacji jest pielęgnowanie wśród młodych osób pamięci o polskim dziedzictwie kulturowym na dawanych Kresach Wschodnich. Tereny te, określane również terminem Galicja Wschodnia, leżały w granicach Rzeczpospolitej Obojga Narodów do I rozbioru w 1772 r., kiedy to zostały wcielone do monarchii Habsburgów. Ponownie w granicach Polski znalazły się w okresie II Rzeczpospolitej, a od 1945 r. przynależą do Ukrainy.

Fundacja opracowała również poradnik dla organizatorów wyjazdów młodzieżowych na Ukrainę. Publikacja powstała w 2013 roku w ramach projektu: „ORIENT-uj się! Wolontariat dla Kresów” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Poradnik w części praktycznej informuje, jak zorganizować wyjazd na Ukrainę, a w części przewodnikowej opisuje osiem miast i tamtejsze, ważne historycznie dla Polski, miejsca.