Kultura i edukacja

Kultura i ratowanie zabytków

Fundacja Brat Słońce realizuje swoją misję między innymi poprzez prowadzenie działań edukacyjnych i ratowanie zabytków.

Obecnie Fundacja poprzez akcję „Klisze pamięci” wspiera działalność edukacyjną i formacyjną prowadzoną przez Centrum św. Maksymiliana w Harmężach.

Najważniejszym działaniem kulturalnym organizowanym przez Fundację jest Dzień św. Franciszka. Jest to coroczna impreza plenerowa, która odbywa się w Krakowie w okolicach daty 4 października, kiedy to przypada wspomnienie św. Franciszka z Asyżu.

Działania edukacyjne kierowane są tak do osób młodych jak i dorosłych. Do tej pory Fundacja współorganizowała warsztaty muzyki liturgicznej oraz kilka edycji Kursu Alfa. Ponadto zorganizowane zostały warsztaty dziennikarskie i szkolenie filmowe, warsztaty wyrobu świec dekoracyjnych oraz kursy języka ukraińskiego.