Mały mieszkaniec świata

Mały mieszkaniec świata

Od maja 2013 roku nasza fundacja ma przyjemność uczestniczyć w projekcie „Myśl Solidarnie – Działaj Lokalnie” realizowanym przez Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce. Jest to projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w 2013 roku, a jego celem jest szerzenie wiarygodnej wiedzy z zakresu edukacji globalnej wśród organizacji pozarządowych pragnących w przyszłości zajmować się tym tematem.

W ramach projektu uczestnicy mieli możliwość uczestnictwa w licznych szkoleniach, a także brali udział w wizycie studyjnej w Essen w Niemczech. Celem wizyty było zapoznanie się z  wypracowanymi metodami wsparcia krajów globalnego południa i dystrybucji towarów pochodzących ze sprawiedliwego handlu.
Edukacja globalna jest stosunkowo nowym pojęciem. Jedna z definicji podaje, że jest to: „część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres poprzez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych”1. Wśród tematów edukacji globalnej znajdziemy: wielokulturowość, tożsamość kulturowa i różnorodność, prawa człowieka, rasizm, konflikty, migracje, ubóstwo, dostęp do edukacji, zmiany klimatu, zanieczyszczenie środowiska, sprawiedliwy handel i ogólnie sprawiedliwość w kontekście globalnym i wiele innych.
W ramach projektu, nasza fundacja zobowiązała się samodzielnie przeprowadzić spotkanie dla 20 osób na jeden z tematów edukacji globalnej. Jako temat przewodni wybraliśmy wielokulturowość. Podczas przygotowywania projektu olbrzymiego wsparcia i pomocy udzielił nam Sekretariat Misyjny oo. Franciszkanów Konwentualnych. Tak zrodził się projekt „Mały Mieszkaniec Świata – warsztaty z edukacji globalnej dla dzieci w wieku przedszkolnym”. Pomimo, że zobowiązani byliśmy do przeprowadzenia tylko jednego spotkania, zainteresowanie przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwania. Ostatecznie w grudniu fundacja przeprowadziła zajęcia dla 3 przedszkoli z podkrakowskich miejscowości: Wieliczki oraz Koźmic Wielkich. Łącznie odbyło się 7 spotkań, w których w sumie uczestniczyło około 120 przedszkolaków razem z opiekunami. W styczniu 2014 r. zgłosiły się do nas kolejne przedszkola…

Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z tematyką wielokulturowości, poprzez pokazanie różnic i podobieństw w życiu codziennym dzieci mieszkających w różnych częściach świata. W trakcie zabawy dzieci poszerzają wiadomości o obszarach geograficznych świata. Układają olbrzymie dwu metrowe puzzle obrazujące mapę świata, na której mają zadanie odnaleźć Polskę i z pomocą dorosłych Ugandę w Afryce i Peru w Ameryce Południowej. Dowiadują  się o tym, jaka w tych krajach jest pogoda i jak wpływa ona na życie małych mieszkańców, w jakich mieszkają domach, jak się ubierają (ubranie regionalne i zwyczajne). Następnie przedszkolaki szukają podobieństw i różnic w strukturach rodzin, w obowiązkach domowych i szkolnych, poznają ulubione przekąski i owoce swoich rówieśników, zabawy i zabawki. Jako, że projekt jest realizowany w okresie Świat Bożego Narodzenia, poświeciliśmy także dużo uwagi świątecznym zwyczajom bożonarodzeniowym w Polsce, Ugandzie i Boliwii, demonstrując dzieciom przepiękne szopki bożonarodzeniowe z tamtych regionów świata.  Właśnie te części prezentacji okazały się jednym z  najważniejszych elementów projektu. Dzieci miały możliwość zobaczenia i dotknięcia eksponatów przywiezionych z dalekich krajów. Były to zarówno rzeczy codziennego użytku takie jak: stroje, makatki, obrazki, lalki, instrumenty muzyczne, piłka wykonana z liści bananowca jak również kajmana czy piranię. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też zdjęcia, które przedstawiały omawiane tematy. To dzięki tym elementów nasze zajęcia były barwne i bardzo zainteresowały przedszkolaki.
Eksponaty oraz zdjęcia zostały wypożyczone ze zbiorów Sekretariatu Misyjnego oo. Franciszkanów Konwentualnych z Krakowa – za co serdecznie dziękujemy.

 

fot.: Fundacja Brat Słońce

 

1Edukacja globalna dla najmłodszych. Pakiet edukacyjny dla szkół podstawowych i przedszkoli, Nowaczyk M., Świderek M. (red.), Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła„ Łódź 2013.