Niesiemy dobro od 10 lat!

Niesiemy dobro od 10 lat!

Patrząc wstecz, widać, jak wiele dobra wydarzyło się przez 10 lat. Rękami zespołu Fundacji oraz dzięki wsparciu darczyńców oraz życzliwych instytucji we współpracy z braćmi franciszkanami prowadzone są działania, które służą ludziom. Tak, jak głosi misja Fundacji: Wspieramy dzieła prowadzone przez franciszkanów. Pomnażamy dobro. Troszczymy się o ludzi. Czy to w Polsce, czy za granicą.

Pracujący w wielu miejscach franciszkanie widzą wiele potrzeb, trudności i wyzwań, w których Fundacja Brat Słońce może pomagać.

Obszarem, który niezwykle rozwinął się w ostatnich latach są poradnie. Ludzie potrzebujący wsparcia otrzymują je w różnych obszarach – m.in. duchowym, psychologicznym, prawnym czy terapii uzależnień. W poradniach pracują razem świeccy i duchowni, co stanowi o ogromnej wartości dla zgłaszających się osób.

Ramię w ramię z franciszkanami zespół Fundacji wspiera konkretnych ludzi i całe rodziny. Z pomocą wielu darczyńców rodziny, dla których zdalne nauczanie okazało się bardzo skomplikowane, otrzymały nowe laptopy. Rodzina, której mieszkanie wymagało generalnego remontu dostała na nie dofinansowanie z Funduszu Charytatywnego Fundacji Brat Słońce. A ośrodek terapii uzależnień prowadzony przez franciszkanów w Chęcinach od lat wspierany jest przez hojną społeczność Fundacji. Takich historii jest więcej i w centrum każdej z nich jest człowiek – potrzebujący pomocy, którego bracia ani Fundacja nie chcą pozostawić samemu sobie.

Działania Fundacji kierowane były także na wspieranie misji w Peru i w Ugandzie, przede wszystkim by pomóc ludziom, którym posługują franciszkańscy misjonarze. Zaś na Kresach Wschodnich Polacy gromadzą się wokół szkół sobotnio-niedzielnych, dzieci uczą się języka polskiego i dbają o swoją tożsamość narodową dzięki skutecznym staraniom zespołu fundacji o dofinansowanie szkół oraz miejsc pamięci i pochówku polskich powstańców.

Te i inne niezwykłe doświadczenia z ostatniej dekady mogli przypomnieć sobie wszyscy goście urodzinowego spotkania. Świętowanie odbywało się w szerokim gronie osób, które przez 10 lat tworzyły zespół fundacji. Był czas na wspólne dziękczynienie podczas Eucharystii, na rozmowy przy uroczystym śniadaniu oraz wspominanie tego, co działo się w ostatnich latach. Mszę świętą odprawił Ojciec Prowincjał Marian Gołąb. W spotkaniu uczestniczyli także ojcowie tworzący zarząd i radę Fundacji oraz pierwszy i wieloletni prezes, o. Bronisław Staworowski.

Wdzięczność za lata działalności Fundacji Brat Słońce i radość ze spotkania w niecodziennym gronie przepełniała wszystkich.