Ochrona zabytków

Działalność > Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

Fundacja Brat Słońce od początku swojego istnienia realizuje działania ukierunkowane na ochronę franciszkańskich zabytków.