Podziękowanie

W imieniu Zarządu Fundacji Brat Słońce oraz wszystkich Beneficjentów naszych działań wyrażamy wdzięczność Panu Mateuszowi Morawieckiemu za okazane wsparcie finansowe dla naszej Fundacji.