Projekt - MAĆKOWCE. Kontynuacja!

Projekt – MAĆKOWCE. Kontynuacja!

Wsparcie Polskiej Szkółki Sobotnio-Niedzielnej prowadzonej przy Rzymsko-Katolickiej Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Maćkowcach (Ukraina)

W 2019 r. Fundacja Brat Słońce zrealizowała projekt kompleksowego wykończenia 3 pomieszczeń w budynku Rzymsko-Katolickiej Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Maćkowcach (obwód chmielnicki) na Ukrainie z przeznaczeniem na działalność Polaków tam mieszkających – dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

W tym roku rozpoczęliśmy starania, aby kontynuować ten projekt i wyposażyć wyremontowane pomieszczenia w niezbędne sprzęty multimedialne oraz muzyczne do nauki języka polskiego, a także lekcji śpiewu w języku polskim dla tamtejszych parafian.

Miejscowa społeczność to polscy potomkowie, głównie z okresu masowej emigracji z terenów Mazowsza w XVIII w. Bardzo silnie podtrzymują swoją więź z językiem oraz kulturą polską. Pomimo, że językiem oficjalnym jest język ukraiński, tamtejsza ludność „Mazurów” w domu posługuje się stale odmianą polskiego dialektu kresowego.

Aby umożliwić im stałe doskonalenie znajomości języka polskiego w mowie oraz piśmie potrzebne jest zaplecze techniczne oraz kadra, która podejmie się nauczania języka polskiego w trakcie szkółek sobotnio-niedzielnych w trzech grupach wiekowych wśród tamtejszej ludności.

Żywe jest także podtrzymywanie tradycji oraz kultury polskiej przez lokalną społeczność, w związku w tym działa tam również kresowy zespół ludowy „Maćkowianki”, który będzie mógł dzięki zakupionemu sprzętowi muzycznemu poszerzać możliwości, a także koncertować, aby zwiększać zasięg polskiej tradycji na tych terenach.