Punkt wsparcia adaptacyjnego dla uchodźców z Ukrainy.

Punkt wsparcia adaptacyjnego dla uchodźców z Ukrainy

“Punkt wsparcia adaptacyjnego dla uchodźców z Ukrainy” w ramach projektu grantowego “Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST – integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie”. W ramach projektu prowadzone są zajęcia z języka polskiego dla uchodźców. Realizujemy także 3 dniowy wyjazd integracyjny dla grupy 52 osób – uchodźców z Ukrainy – do Krynicy Zdrój. W projekcie przewidziana jest również organizacja pikniku rodzinnego z udziałem uchodźców z Ukrainy oraz szkolenia dla wolontariuszy zajmujących się pomocą uchodźcom.

Kursy języka polskiego

W ramach projektu prowadzonych jest 240 godzin kursów z języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy. Szkolenia są bezpłatne i prowadzone są na różnych poziomach językowych. Uczestnicy otrzymują również bezpłatne materiały edukacyjne.

Wyjazd integracyjny dla uchodźców z Ukrainy

W dniach 19-21 maj 2023 r. w ramach projektu zorganizowano wyjazd integracyjny dla uchodźców z Ukrainy do Krynicy Zdroju. Grupa 52 osób miała zagwarantowane noclegi z wyżywieniem, wycieczki z przewodnikiem, gry i animacje dla dzieci, atrakcje.

Piknik rodzinny

Dnia 27 maja 2023r. organizowany jest piknik rodzinny z udziałem uchodźców z Ukrainy. W programie, występy muzyczne, gry i zabawy, grill.