Warsztaty pt.: "Patriota w kraju i poza granicami"

Warsztaty pt.: “Patriota w kraju i poza granicami”

Od kwietnia 2023 r. prowadzimy projekt: Warsztaty pt.: “Patriota w kraju i poza granicami” dla Polonii wśród uchodźców z Ukrainy. W ramach projektu odbędą się 3 dniowe warsztaty w Krakowie (12-14 czerwca) o następującej tematyce: Współczesny patriotyzm, Historia Kresów Wschodnich, Ludowość Polska, język polski, Polonia w Polsce. Warsztaty uświetni wspólne patriotyczne świętowanie.