Punkt Koordynacji Wolontariatu dla Małopolski

Punkt Koordynacji Wolontariatu dla Małopolski

Zapraszamy serdecznie wszystkie osoby, które są chętne, aby przeszkolić się z obszaru pomocy udzielanej dla uchodźców. Jeśli już jesteś wolontariuszem lub chcesz zaangażować się w jakieś dzieło
pomocy uchodźcom, zgłoś się do nas na szkolenia. Od września 2022 r. prowadzimy projekt dofinansowany z Województwa Małopolskiego pod nazwą:
„Punkt Koordynacji Wolontariatu dla Małopolski”.

W ramach projektu przeprowadzimy 8 paneli szkoleń w 3 obszarach tematycznych:
- udzielania realnej pomocy dla uchodźców;
- szkolenia psychologiczne (jak rozmawiać z uchodźcami i osobami w kryzysie związanym z konfliktem zbrojnym);
- szkoleń języka ukraińskiego;

Zapraszamy wszystkich chętnych!
Punkt Koordynacji Wolontariatu znajduje się przy ul. Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków
Nr. Tel.: (+48) 722-122-242