Samochód dla Pariacoto

Działalność > Misje i pomoc charytatywna > Samochód dla Pariacoto

Samochód dla Pariacoto

W roku 2016 Fundacja Brat Słońce zrealizowała z sukcesem kampanię fundraisingową „Samochód dla Pariacoto”, której celem było zebranie środków finansowych na zakup samochodu terenowego dla misjonarzy w górskiej miejscowości w Andach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strome, wąskie, niebezpieczne. Po jednej stronie przepaść, po drugiej kamieniste zbocze. W czasie suszy – tumany kurzu, podczas deszczu – rwące błoto. Tak wyglądają drogi w peruwiańskich Andach, po których jeżdżą misjonarze franciszkańscy. Dziennie mają do pokonania kilkadziesiąt kilometrów takiego górzystego terenu. Pod swoją opieką mają bowiem 73 wioski. Do niektórych z nich muszą wjechać na wysokość nawet 4 000 m n.p.m. Zakupiony w ramach akcji samochód terenowy pozwala misjonarzom dotrzeć z posługą do ludzi, ale także służy jako środek transportu różnych materiałów, np. budowlach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Historia misji w Pariacoto

W listopadzie 1988 roku przełożony krakowskiej prowincji Franciszkanów skierował do Peru o. Jarosława Wysoczańskiego i o. Zbigniewa Strzałkowskiego. Misja w Pariacoto została oficjalnie otwarta 30 sierpnia 1989 r. w uroczystość św. Róży z Limy – patronki Peru. Kilka miesięcy później – w grudniu, do wspólnoty misyjnej dołączył o. Michał Tomaszek. Był to czas wojny domowej prowadzonej przez maoistowską organizację Świetlisty Szlak. Działania duszpastersko – charytatywne franciszkanów zostały uznane przez terrorystów za szkodliwe dla rozwoju ich rewolucji w Peru. Dlatego 9 sierpnia 1991 r. partyzanci zamordowali o. Zbigniewa i o. Michała. Ciała misjonarzy zostały pochowane w kościele w Pariacoto. 5 grudnia 2015 roku o. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek zostali ogłoszeni błogosławionymi.

O. Zbigniew Strzałkowski (ur. 03.07.1958) do zakonu franciszkanów wstąpił w 1979 roku. W podaniu o przyjęcie napisał: „Pragnę służyć Panu Bogu w zakonie jako kapłan, w kraju lub na misjach, gdziekolwiek mnie Bóg powoła, pragnę naśladować św. Franciszka i bł. Maksymiliana Kolbego”. Po dwuletniej pracy w Niższym Seminarium Duchownym w Legnicy 28 listopada 1988 roku, wraz z o. Jarosławem Wysoczańskim, udał się do Peru na misje do nowej placówki zakonnej w Andach – w Pariacoto. Troszczył się o chorych. Leczył ich na duszy i ciele.

O. Michał Tomaszek (ur. 23.09.1960) po maturze uzyskanej w Niższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Legnicy, w roku 1980, wstąpił do zakonu franciszkanów. Przez dwa lata pracował we franciszkańskiej parafii w Pieńsku k. Zgorzelca. Był tam wikariuszem i katechetą, prowadził zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi. W lipcu 1989 roku, dołączył do o. Jarosława Wysoczańskiego i o. Zbigniewa Strzałkowskiego podejmując duszpasterską pracę misyjną parafii w Pariacoto w Peru. Jego działalność misyjna trwała zaledwie dwa lata.

Wiosną 1994 r. do Pariacoto przybył kolejny misjonarz – o. Stanisław Olbrycht. Rozpoczął pracę duszpasterską w z peruwiańskim kapłanem diecezjalnym, prowadzącym parafię po śmierci franciszkańskich męczenników. Z czasem rozpoczęto formowanie miejscowych powołań do Zakonu. Misja w Pariacoto w Peru jest wciąż żywa. Prócz pracy duszpasterskiej franciszkanie prowadzą postulat dla kandydatów na franciszkanów, centrum formacji katechistów oraz razem z nauczycielami Parafialną Szkółkę Wyrównawczą i stołówkę dla najbiedniejszych dzieci.