Szkolenia dla wolontariuszy

W dniach 19.06-22.06.2023 w Siedzibie Fundacji zostały przeprowadzone szkolenia dla wolontariuszy w ramach projektu “Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST – integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie”. Szkolenie wolontariackie odbyło się w wymiarze 32 godzin w zakresie świadczenia pomocy uchodźcom z Ukrainy.
 
W programie zrealizowano następujące szkolenia:
  • szkolenie językowe z podstaw języka ukraińskiego;
  • szkolenie w zakresie psychologii i komunikacji;
  • szkolenie w zakresie załatwiania spraw urzędowych;
Był to wartościowy czas dla młodych ludzi, którzy chcą poszerzać swoje kompetencje oraz nabywać nowe umiejętności.