Wolontariat dla Kresów 2015

Wolontariat dla Kresów 2015

Fundacja Brat Słońce zaprasza do uczestnictwa w projekcie „Wolontariat dla Kresów 2015”, którego celem jest pomoc organizacyjna i udział w Franciszkańskim Spotkaniu Młodych oraz udział w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” w Bołszowcach na Ukrainie.
Pobyt na Ukrainie planowany jest w dniach od 6 do 18 lipca 2015 roku.

W Franciszkańskim Spotkaniu Młodych bierzemy udział już po raz czwarty. Nasze zadanie polega na pracach porządkowych na terenie kościoła i domu pielgrzyma, przygotowaniu dekoracji, przeprowadzeniu integracji dla uczestników oraz pomocy w wydawaniu posiłków.  Jest to czas pełen radości, życzliwości, poznawania ciekawych ludzi oraz niezapomnianych przeżyć duchowych. Historię projektu (opisy, galerie i filmy) prezentujemy na stronie internetowej Fundacji.

W akcję „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, której głównym organizatorem jest Studio Wschód TVP Wrocław, włączamy się po raz pierwszy. Naszym zadaniem będzie uprzątnięcie zabytkowej kwatery polskiej części cmentarza, gdzie spoczywają doczesne szczątki osób zasłużonych dla Polski. Więcej o historii projektu znajdziemy na stronie www.studiowschod.pl.
Obie akcje prowadzone są z udziałem miejscowej młodzieży, zarówno Polaków jak i Ukraińców.

10

Harmonogram projektu zakłada:

1. Dwudniowe spotkanie organizacyjno-integracyjne w Krakowie połączone z seminarium z historii i kultury Ukrainy oraz szkoleniu BHP (czerwiec 2015r.)

2. Wyjazd na Ukrainę (6-18 lipca 2015r.)

  • 6.07.2015r. – wyjazd z Krakowa i przyjazd do Bołszowiec
  • 7-11.07.2015r. – praca w grupach zadaniowych
  • 12-15.07.2015r. – udział we Franciszkańskim Spotkaniu Młodych
  • 16-17.07.2015r. – zwiedzanie Stanisławowa i okolic oraz Lwowa
  • 18.07.2015r. – powrót do Krakowa

W projekcie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie posiadające ważny paszport. Szczególnie zachęcamy młodzież i studentów.

Fundacja pokrywa wszystkie koszty związane z wyjazdem, zapewnia noclegi, wyżywienie oraz ubezpieczenie. Na czas trwania projektu zostaną podpisane umowy wolontariackie.

Projekt odbywa się pod patronatem Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie i jest realizowany w miejscu wolnym i dalekim od działań wojennych na Ukrainie.
Jeśli chcesz:
spędzić ciekawie czas…
poznać wspaniałych ludzi…
zetknąć się z kulturą kresową…
doświadczyć „franciszkańskiej radości”…
Jeśli tylko chcesz… skontaktuj się z nami: sekretariat@ofmconv.nazwa.pl/fundacja_new, kom. 605 252 270, a my prześlemy ci kwestionariusz osobowy do wypełnienia oraz odpowiemy na każde pytanie.
Zgłoszenia przyjmowane są do 11 maja 2015r.