Wolontariat dla Kresów

 
 
Przedstawiamy państwu monografię:

“Bołszowce zapomniani – odnalezieni”

Zapraszamy do zapoznania się z monografią na temat cmentarza w Bołszowcach, zrealizowaną w ramach projektu Wolontariat dla Kresów.    

Od 2015 roku, w lipcu każdego roku nasi wolontariusze wyruszają do Bołszowiec na Ukrainie aby porządkować polski cmentarz. Łącznie podczas prac na cmentarzu w Bołszowcach wolontariusze odnaleźli 57 polskich nagrobków. Poszukując informacji na temat Bołszowiec, a przede wszystkim osób, których nagrobki odnaleźliśmy na cmentarzu, przeprowadziliśmy kwerendę archiwaliów na temat tej miejscowości w czterech archiwach: w Archiwum i Bibliotece Starodruków OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie; w Archiwum klasztornym w Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Bołszowcach na Ukrainie; w Archiwum Państwowym w Iwano – Frankiwsku oraz w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Zebrane informacje, a także głęboka analiza materia-łu historycznego na temat okolic Bołszowiec pozwoliły przygotować monografię „Bołszowce zapomniani – odnalezieni”, którą pragniemy Państwu zaprezentować.

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą “Polonika”