Misje i pomoc charytatywna

Działalność > Misje i pomoc charytatywna

Misje i pomoc charytatywna

Krakowska Prowincja Franciszkanów jest zaangażowana w działalność misyjną w kilku krajach. Zakonnicy pracują w Boliwii, Peru, Paragwaju, Ugandzie, Uzbekistanie i Ukrainie. Fundacja Brat Słońce wsparła działalność misjonarzy w Pariacoto (Peru) organizując zbiórkę pieniędzy na zakup samochodu terenowego. Przeprowadziła również warsztaty dla dzieci na temat kultury w krajach, w których prowadzone są misje.