Piękno się odradza dzięki 1,5% - Głogówek

Piękno się odradza dzięki 1,5% - Głogówek

Środki pozyskane przez Fundację Brat Słońce w ramach akcji 1,5% podatku zostają przeznaczone dla Partnerów wskazanych przez podatników w trakcie wypełniania druków rozliczeniowych.
Pieniądze są wykorzystywane zgodnie ze wskazaniami ustawy O Pożytku Publicznym i Wolontariacie i na określone w niej cele.

Każdy z Partnerów określa indywidualne  cele, na jakie będą przeznaczane zgromadzone środki m.in. na wsparcie dzieci i młodzieży, konserwację dóbr kultury, pomoc charytatywną, edukację itd.

Klasztor w Głogówku środki finansowe przekazane przez podatników w rozliczeniu za rok 2014 przeznaczył na konserwację zabytkowego obrazu p.n. „Śmierć św. Józefa”.
Obraz „Śmierć św. Józefa” należy do zespołu barokowych obiektów malarskich z klasztoru  Franciszkanów Konwentualnych  w Głogówku, których bardzo zły stan zachowania wymagał podjęcia pełnego zakresu działań konserwatorskich, pozwalających na powstrzymanie postępującego procesu zniszczeń obrazu. Obraz powstał w czasie rozkwitu kultu św. Józefa ok. połowy XVIII wieku.

W miesiącach maj-grudzień 2015 podjęto szereg działań konserwatorskich, m.in. badanie obiektu, oczyszczenie warstwy malarskiej, wstawianie protez płótna w miejscu ubytków, wykonanie krosna malarskiego, położenie werniksu retuszerskiego, scalenie kolorystyczne warstwy malarskiej.
Koszt całości wykonanych prac to 28.380,53  zł , z czego dzięki funduszom przekazanych przez Darczyńców w ramach 1% podatku, było możliwe pokrycie 25% tej inwestycji.

Dzięki podjętym pracom nie tylko wierni z Głogówka, ale także turyści i uczestnicy organizowanych w kościele imprez kulturalnych mają możliwość kontemplować perłę dziedzictwa kulturowego w Głogówku, jaką stanowi obraz „Śmierć św. Józefa”.