Poradnictwo i terapia

Działalność > Poradnictwo i terapia

Poradnictwo i terapia

Jedną z form działalności Fundacji Brat Słońce jest profesjonalna pomoc osobom potrzebującym poprzez psychoterapię oraz profilaktykę i psychoterapię uzależnień.

Adres gabinetu psychoterapii w Krakowie: ul. Franciszkańska 4 (teren klasztoru franciszkanów)

Przyjęcia w Chęcinach k. Kielc: Adres: Chęciny k. Kielc, ul. Franciszkańska 10.


Psychoterapia indywidualna

Jest to metoda leczenia poprzez dialog, której celem jest osiągnięcie zmian samopoczucia i zachowania osoby. Obejmuje ona dłuższy okres czasu, w którym diagnozuje się obszar problemowy i podejmuje pracę nad nim.

Pomoc skierowana jest do osób:

– odczuwających zaburzenia nastroju,
– przeżywających trudności w relacjach,
– niezadowolonych ze swego funkcjonowania,
– zainteresowanych lepszym rozumieniem siebie,
– potrzebujących wsparcia podczas długotrwałego leczenia farmakologicznego.

Ta forma pomocy jest odpłatna. Uzyskane środki Fundacja Brat Słońce przeznacza na bieżącą działalność psychoterapeutyczną i jej dalszy rozwój. Ze względu na finansową sytuację pacjentów w toku terapii możliwe są zniżki.

Katarzyna Jaromi
Pedagog, specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta psychodynamiczny

Sesje odbywają się w poniedziałki
Indywidualne ustalanie terminów przyjęć:
tel. kom. 534 829 201

Krzysztof Kozioł
Socjoterapeuta, psychoterapeuta psychodynamiczny na zaawansowanym etapie szkolenia, dominikanin

Sesje odbywają się we wtorki
Indywidualne ustalanie terminów przyjęć:
tel. kom. 514 126 187 (pn.-sob. w godz. 14:00-20:00)

Aleksandra Tołpa
Pedagog, psychoterapeuta psychodynamiczny

Sesje odbywają się w czwartki
Indywidualne ustalanie terminów przyjęć:
tel. kom. 534 999 581

o. Tomasz Trawiński
Psychoterapeuta Gestalt

Indywidualne ustalanie terminów przyjęć:
tel. kom. 796 415 152

 

Profilaktyka i psychoterapia uzależnień

Profilaktyka zajmuje się ochroną osoby przed destruktywnym wpływem uzależnień oraz motywowaniem uzależnionego do udziału w procesie leczenia. Terapia, natomiast, prowadzi do trzeźwości i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Pomoc skierowana jest do osób:

– uzależnionych od substancji chemicznych,
– dotkniętych uzależnieniami behawioralnymi m.in. hazardem, zakupoholizmem, pornografią,
– cierpiących z powodu uzależnienia osób bliskich,
– szukających wsparcia w rozwiązywaniu problemów z w relacji z osobą uzależnioną.

Ta forma pomocy jest odpłatna. Uzyskane środki Fundacja Brat Słońce przeznacza na bieżącą działalność psychoterapeutyczną i jej dalszy rozwój. Ze względu na finansową sytuację pacjentów w toku terapii możliwe są zniżki.

Przyjęcia w Krakowie:

Katarzyna Jaromi
pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta psychodynamiczny

Sesje odbywają się w poniedziałki
Indywidualne ustalanie terminów przyjęć:
tel. kom. 534 829 201