Podaruj 1.5% za rok 2017

Podaruj 1.5% za rok 2017

Możesz wesprzeć nasze działania poprzez przekazanie 1.5% podatku.
Środki zostaną przeznaczone na:

  • formację dzieci i młodzieży
  • wolontariat
  • pomoc charytatywną i wsparcie w kryzysach
  • misje, edukację i naukę
  • kulturę i ratowanie zabytków
  • profilaktykę i terapię uzależnień
  • inną działalność statutową fundacji

Jak przekazać 1.5% za rok 2017?

W formularzach PIT należy tylko wpisać:

Numer KRS: 0000397954

Obliczoną kwotę podatku

Urząd skarbowy sam przekaże Twój 1.5% na nasze konto.

Do sporządzenia rozliczenia możesz użyć programu przygotowanego przez nas w dwóch wariantach:

Program do wypełnienia deklaracji podatkowej online:

Program do pobrania na komputer:Możesz również przekazać 1% na wsparcie konkretnego klasztoru franciszkańskiego, parafii lub na inne dzieło, wskazując cel szczegółowy w deklaracji PIT.
Lista celów szczegółowych (oznaczone pogrubionym pismem) i dedykowane im programy do pobrania na komputer do rozliczeń podatkowych: